Hjärtligt välkommen till FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinders webbplats


 

FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder mottog den 10 december 2018 Stockholms FN-förenings diplom ”2018 års försvarare av mänskliga rättigheter”, för arbetet för tillgänglighet och för bevakning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv.
- Vi är så stolta över denna fina utmärkelse som betyder oerhört mycket för oss, och blir ett erkännande av de förändringar vi försöker bidra till, säger ordförande Maria Johansson.

Syntolkning - Diplomet med följande text:
"Diplom
Stockholms FN-förening utnämner FQ, Forum - kvinnor och funktionshinder till 2018 års försvarare av mänskliga rättigheter
FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder har sedan 1989 verkat för att uppmärksamma situationen i såväl samhället som i funktionshinderrörelsen.
FQ har genom åren varit en bärande röst för att synliggöra brister i tillgänglighet och har genom bevakning av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv bidragit till ny kunskap till gagn för konstruktiva lösningar i samhället.
Stockholm den 10 december 2018
Gertrud Åström
ordförande"

Om någon presenterar sig som kvinna, så är hon en kvinna.
 

FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder vänder sig till alla som själva identifierar sig som flickor/kvinnor med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet.

Det vill säga, transkvinnor med funktionsnedsättning är välkomna och har en naturlig plats hos oss. Precis som vi menar att det är var och en som själv som identifierar sin funktionsnedsättning, identifierar var och sin könstillhörighet.

Vår förening är och förblir en kvinnoorganisation. Däremot utesluter vi inte längre personer på grund av hur deras könsorgan ser ut, eller hur de definierades vid födseln.

Om någon presenterar sig som kvinna, så är hon en kvinna. Ingen annan har rätt att köna en person, det vill säga bestämma vilket kön en person har, än personen själv i fråga.

På samma sätt som att det bara är vi själva som avgör om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Vi kräver inte att vi medlemmar skall bevisa att vi har en funktionsnedsättning. Det finns många funktionsnedsättningar som är osynliga. På samma sätt kommer vi inte att kontrollera hur våra medlemmar ser ut under kläderna, eller hur de har sett ut under kläderna tidigare. Säger en person att hon är kvinna, så är hon det, oavsett hur andra tolkar hennes yttre och hennes utseende. På samma sätt kan inte en person som presenterar sig som man bli fullvärdig medlem i vår organisation, oavsett om personens utseende är "kvinnligt", eller om han har definierats som flicka vid födseln.

Vi vill hela tiden sträva efter att utvecklas i en takt som överensstämmer med kvinnors behov av jämställdhet och jämlikhet. Vi är stolta över att ha fattat detta beslut och vi hoppas att fler kvinnoorganisationer följer efter.

 

FQ bildades vid möte i Stockholm den 13 september 1997. Föreningen är en fortsättning och vidareutveckling av Projektet Kvinnor och Handikapp, som var verksamt 1989-1997.

Föreningen är (sedan årsmötet 2016) en demokratisk och feministisk kvinnoorganisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden.


Föreningens syfte är att för alla som själva identifierar sig som flicka/
kvinna med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet:

-  aktivt stärka den inneboende kraften

-  inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen

-  medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet


-  arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld

-  arbeta för ökat inflytande inom sina egna funktionshinderorganisa­tioner.För uppgift om hur en kan bli medlem se under rubriken 
MEDLEMSINFO.


Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld
 - webbplats för dig mellan 13 och 25 år kring kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
Uppdaterat 2020-05-24