HemProfilprodukterFQ-bloggenTryckt / UtgivetKontakta ossFörtroendevaldaNyheterÅrsmötenMedlemsinfoKalenderProjektGenomförda aktiviteterLänksamlingSökLogga in
Genomförda aktiviteter
Almedalsveckan 2017
Almedalsveckan 2016
2015
2014
MEDLEMSAKTIVITETER HÖSTEN 2009
2008
2007
2006
2005
Om FQ
Projektet Kvinnor och Handikapp 1988-1997

Projektet Kvinnor och Handikapp föddes i anslutning till kvinnokonferensen Nordiskt Forum i Oslo 1988 och utvecklades till en mångfacetterad angelägen spännande dynamisk verksamhet med seminarier, kurser, skrifter, påverkansaktiviteter, kontaktbyggen med mera för och med kvinnor med funktionshinder.

I början på projektperioden ordnade FN ett expertseminarium om funktionshindrade kvinnor i augusti 1990 i Wien http://www.un.org/esa/socdev/enable/women/wwdsem0.htm   där kvinnor från Sverige medverkade aktivt som representanter för organisationen Disabled Peoples International och svenska handikapporganisationer. Rekommendationslistan från Wienkonferensen utgjorde en viktig utgångspunkt för senare framtagna policydokument såsom det Europeiska manifestet 1997. Rekommendationerna var viktiga i arbetet inför och uppföljningen efter FN:s Pekingkonferens 1995.

Huvudfinansiär för aktiviteterna inom Projektet Kvinnor och Handikapp var Allmänna arvsfonden, men Projektet fick stöd från många fler bidragsgivare under åren 1989-1997, då det verkade. Ett nätverk av kontaktpersoner inom intresserade handikapporganisationer byggdes upp, samt ett nätverk inom ett urval myndigheter och organisationer. Riksförbundet för Njursjuka agerade som "juridisk huvudman" för Projektet.

Projektet avslutades i samband med att en förening Forum - Kvinnor och Handikapp bildades i september 1997. Allt som skapats under projekttiden överlämnades från Projektet som budkavle till den nybildade föreningen.

En publikation vid namn "Kvinnofakta" på 116 sidor om projektperioden har tagits fram av projektgruppen och slutfördes av Anneli Joneken och Ulrika Voghera 2001. Kvinnofakta kommer att tryckas med bidrag från Hjälpmedelsinstitutet och kan sedan beställas från FQ.

Boken Kvinnobilder och flertalet av projektets seminarierapporter finns också tillgångliga hos FQ. I Kvinnofakta ingår en omfattande dokumentationsförteckning som också kan erhållas separat.

         

           

        


    


  

BILAGOR TILL KVINNOFAKTA

BILAGOR 1-2-3sid1.doc (1 241 kB)

BILAGA 3sid2-4.doc (1 271 kB)

Bilaga 3 FN-seminariet 1990.doc (33 kB)

BILAGA 4-5-6.doc (951 kB)

UTTALANDE FRÅN NORDISKT FORUM I ÅBO 1994.doc (36 kB)

dokumentförteckningen feb06.doc (52 kB)
Uppdaterat 2009-08-17
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum