Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in

Här nedan finner du FQs böcker, rapporter, videos, seminarierapporter med mera.

FQ 20 år - av kamp för jämställdhet och jämlikhet
2017 fyllde FQ 20 år och en bok togs fram. Boken, utgiven av FQ är skriven av Erika Wermeling.

Här kan du ladda ner boken som PDF
Kvinnobilder från Arbetslivet.
Boken, utgiven av FQ 2014 är skriven av Malena Sjöberg. Hon har gjort intervjuer med 12 kvinnor och sammanställt intervjuerna till en bok. Den finns inläst som talbok.

Här kan du ladda ner boken som PDFSe styrkan i din syster - En essäsamling
En skrift på 108 sidor från FQ.  I den här essäsamlingen visar vi hur olika våra liv kan se ut. Vi har skiftande bakgrund, olika preferenser och perspektiv, men vi är kvinnor och vi har funktionsnedsättningar. Vi skriver om hur svårt det känns att ha en anvisad plats i samhället och hur våra relationer påverkats av vår självbild och andras bild av oss. Vi skriver också om vårt tillträde till samhällets olika arenor, om hur vi tar plats i det offentliga rummet. Vi beskriver vårt motstånd, vår vilja att förändra och vår förmåga att göra det. Vi delar med oss av våra strategier och beskriver hur strukturer i samhället trots praktiska förbättringar skapar hinder. Här beskrivs rätten till att ha tolkningsföreträde i sitt eget liv.  Essäsamlingen är framtagen inom ett FQ-projekt under 2007-08

 


Bland gudinnor och symboler. En reseberättelse från Kulturkällan
En skrift på 48 sidor från Projektet Kulturkällan med en rapport om kursen med text och bilder. Text av Gunnel Bergström.
Utgiven 2006.

 


Våga se. Kartläggning om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder
Genomförd av Kerstin Finndahl på uppdrag av Forum - Kvinnor och Handikapp.  Våga Se 2003 per 7 mars 2008.pdf (714 kB)


 


Och sen ska man vara glad också - kvinnor med funktionshinder berättar
Redaktörer Pelle Olsson och Annette Lundborg. Utg. CKM/Liv i Sverige och Forum - Kvinnor och Handikapp 2002.
Mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter
Om FN:s kvinnokonvention. Rapport från CEDAW-nätverkets seminarium i april 2002. 96 sidor.

 


Jämställdheten granskad i skuggrapport
Rapport till FN:s CEDAW-kommitté från tio svenska frivilligorganisationer 2001. 66 sidor.

 


Dive deeper - in peer groups of disabled women
Projektbok från DEEP-projektet (Disabled womens empowerment and energy project), samarbete mellan Invalidförbundet i Finland, AHNR-organisationen i Rumänien och Forum - Kvinnor och Handikapp 1999-2001. 75 sidor.

 


EN GARDE fotoutställning
25 svartvita fotografier av fotograf Elisabeth Ohlson i storlek 50x50 cm. Dikter till flertalet bilder av Annette Lundborg. Idé och musik av Annette Lundborg, med bl.a. kulning av Monika.

Fotobok med foton och dikter i En Garde
Utgiven 1999.

Videofilm med En Garde
10 minuters videofilm med fotoutställningen EN GARDE. Dikterna inlästa av skådespelare med utställningsmusiken som bakgrund. 
Funktionshindrade kvinnors erfarenheter av FN:s konferens om kvinnor i Beijing och NGO Forum i Huairou, Kina 
augusti-september 1995, dokumentation 84 sidor 1996. Erika Nydahl.

 


Kvinnor, funktionshinder, kultur & kost
Gunnel W Bergström - seminarium 8 mars 1995 samt intervjuer hösten 1995. 44 sidor A 4 illustrerad

 


Utbildning arbetsmarknad arbetsliv
- rapport från miniseminarium 1 november 1994 samt intervjuer 1995, Gunnel W Bergström, 68 sidor, illustrerad

 


Nordiskt Forum Åbo 1-6 augusti 1994
- seminarierapport Handikappade kvinnor i Norden, Gunnel W Bergström, 72 sidor

 


Utbildning arbetsmarknad arbetsliv för kvinnor med funktionshinder. Seminarierapport från 1994.

 


EG, kvinnor och handikapp
-seminarium 30 november 1993.Gunnel W Berström/ Gia Kjellén. 44 sidor A4

 


Handikappade flickor och kvinnor i fokus
HCK-seminarium 27 april 1993. Gunnel W Bergström, 32 sidor A 4
Våld mot handikappade flickor och kvinnor
- sammanfattning av diskussion 8 mars 1993. Gunnel W Bergström, 36 sidor

 


Kvinna Invandrare Handikappad
- sammanfattning av diskussion 8 mars 1992. Gunnel W Bergström. 36 sidor A4

 


Kvinnobilder
En bok om kvinnor med handikapp.
Utgiven av Projektet Kvinnor och Handikapp.
Redaktörer: Evy Engelbrecht och Malena Sjöberg.
Almqvist & Wicksell Förlag 1991. 224 sidor.


Kvinnobilder, lättläst version
Lättläst version av Kvinnobilder, 80 sidor. Utg. Liber Utbildning. 

 

Kvinnobilder, ljudkassettversion
Fyra ljudkassetter, 320 minuter. Utg. Almqvist & Wicksell Förlag 1991.

 


Funktionshindrade kvinnors empowerment och livskraft
Redovisning av DEEP-projektet. Förkortad bearbetad rapportversion på svenska, 30 sidor.

 

                                                                                                         
 

 

 
 
 

Uppdaterat 2020-05-23
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum