Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Almedalsveckan 2019
FQs seminarier under Almedalsveckan 2018
Almedalsveckan 2017
Almedalsveckan 2016
2015
2014
MEDLEMSAKTIVITETER HÖSTEN 2009
2008
2007
2006
2005
Om FQ
Länksamling
Sök
Logga in
Genomförda aktiviteter 2009

Februari
12-13 februari. Leon, Spanien. Konferens anordnad av Spaniens ordförandeskap i Europarådet som en uppföljning av Sveriges ordförandeskap och konferensen i Strasbourg den 29-30 oktober 2008. leon PROGRAM EN 18-12-08.doc
13 februari Brussel. Gender-utbildning av personal vid EDF Europeiska handikappforumets kansli.
Utbildare: Annica Holmberg och Anneli Joneken.

6 februari i Stockholm. Seminarium och samtal om Religion och Kvinnans Mänskliga Rättighet i EU Gröna kvinnor har i samarbete med Sveriges Kvinnolobby undersökt hur olika regeringar inom EU agerar i dag när det gäller kvinnans rätt till sin kropp. Vi inbjuder nu till att kommentera utvecklingen utifrån olika kompetensområden.
6 februari, Sundbyberg Seminarium om övervakningsfrågor avseende FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syfet med konferensen var
- diskutera vilka indikatorer som behövs för att följa upp efterlevnaden av konventionen
- diskutera vilka instanser som kan bli aktuella för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- handikapprörelsens roll i ett blivande övervakningssystem
Konferensen ordnades av Projektet Agenda 50 - verktyg för våra rättigheter, som genomförs i samarbete mellan Forum Kvinnor och Funktionshinder, Svenska Kommitten för Rehabilitation International, Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens samarbetsorgan med stöd från Arvsfonden.

4 februari Föreläsning på Stockholms universitet; Professor Gelya Frank, University of Southern California: Venus on Wheels: Two Decades of Dialogue on Disability, Biography and Being Female in America. Ingegerd Haglund bevakade. http://www.usc.edu/schools/ihp/ot/faculty_research/faculty/GelyaFrank.html

Januari
22 januari Quality Hotel Winn Haninge, Seminarium ETT VERKTYG SOM GÖR SKILLNAD. FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konferensen ordnades av Projektet Agenda 50 - verktyg för våra rättigheter, som genomförs i samarbete mellan Forum Kvinnor och Funktionshinder, Svenska Kommitten för Rehabilitation International, Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens samarbetsorgan med stöd från Arvsfonden.
Program
10.00 Inledning Kort övning i plenum, Örjan Brinkman, Handikappförbundens generalsekreterare
FN-konventionens innehåll Annika Åkerberg, jurist och MR-sakkunnig, projekt Agenda 50
Projektet Agenda 50 – verktyg för våra rättigheter Agneta Lindqvist, vice ordförande i Handikappförbunden
10.45 Paus
11.00 ”Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” – presentation av ett material Maryanne Rönnersten, projekt Agenda 50 Lär känna....pdf (1 919 kB)
Var ligger ansvaret för genomförandet av konventionen? Gruppdiskussion utifrån några artiklar , Örjan Brinkman
Ratificeringen av konventionen. Vilka av våra synpunkter har beaktats respektive inte beaktats? Annika Åkerberg
12.00 Lunch
13.00 Hur tänker regeringen arbeta för att förverkliga konventionen? Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Frågestund med Maria Larsson
14.00 Kaffe
14.15 Att använda ett MR-perspektiv på varje samhällsnivå Elisabet Abiri, ordförande i Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
Hur får vi igång arbetet med att använda konventionen inom våra organisationer och i samhället?Gruppdiskussion, Örjan Brinkman
15.00 Paus
15.10 Vad händer i övervakningsfrågan? Kerstin Jansson, utredare vid Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
15.25 Förväntningar på konventionen Gruppsamtal mellan ordföranden i Synskadades Riksförbund, Forum Kvinnor och Funktionshinder, Svenska kommittén för Rehabilitation International och Handikappförbunden
Sammanfattning av dagen
16.00 Slut

Den 13 november antogs den nya FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning av Sveriges riksdag. Det var en historisk händelse och en rejäl intressepolitisk milstolpe som föregåtts av ett envist arbete under många år. Nu ska konventionens alla rättigheter omsättas i praktisk handlilng.

Men hur ska detta gå till? Var i samhället ligger ansvaret för genomförandet? Vad innebär det att jobba utifrån perspektivet mänskliga rättighetger? Hur kan konvenionen användas? Vad tänker regeringen göra? Hur kommer kommunerna att agera? Och vad står det egentligen i konventionstexten?

Seminariet "Ett verktyg som gör skillnad" är en upptakt och ett tillfälle att diskutera och arbeta fram svar på några av alla dessa frågor. Genom fakta varvat med diskussioner vill vi inspirera till fortsatt samverkan i arbetet med att konventionens rättigheter ska bli verklighet. Medverkar gör bland andra: Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister och Elisabet Abiri, ordförande i Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Konventionen är ett verktyg som kommer att göra skillnad, förutsatt att vi alla lär känna den och använder den. Den här dagen är därför ett bra tillfälle att träffa olika aktörer som alla är viktiga för genomförandet av konventionens rättigheter!


17-19 januari Resa till Estland och Seminarium inom förstudieprojektet tillsammans med Estlands Union av kvinnor med funktionsnedsättning.

17 januari Styrelsemöte Stockholm
Uppdaterat 2010-03-04
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum