Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Stadgar
Verksamhetsberättelser
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in

Historik
Under åren 1989-1997 arbetade en grupp enskilda kvinnor med funk­tionsnedsättning tillsammans med ett kontaktpersonsnätverk av kvinnor i ett tjugotal handikapporganisationer i projektform med namnet ”Projektet Kvinnor och Handikapp”.

Verksamheten ledde till etablering av en ideell förening ”Forum Kvinnor och Handikapp” i september 1997.

De första stadgarna antogs och trädde i kraft den16 maj 1998 efter be­slut av första årsmötet.
Ändring av § 2 antogs vid årsmöte 1999 och trädde i kraft efter årsmötet den 6 maj 2000.

Ytterligare ändringar antogs av årsmötena 2002 och 2003, vilka trädde i kraft den 13 april 2003. 

Årsmötet 2007 beslutade om flera ändringar bland annat av föreningens namn, som trädde i kraft den 21 april 2007.

Sedan bildandet har vi arbetat genom mötes-, medlems-, informations- och publikationsverksamhet, projektverksamhet, samarbete inom och med andra organisationer, intressepolitisk verksamhet, internationella kontakter med mera.

Uppdaterat 2020-05-25
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum