Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
3 april 2021
Medlemsbrev 3 april 2021

Vägen framåt

Som vi tidigare berättat får vi för 2021 inget verksamhetsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Detta på grund av tekniska problem med myndighetens webbformulär vilket ledde till att vår ansökan aldrig registrerades när den lämnades in under hösten. När detta stod klart för oss i slutet av januari följde några intensiva veckor av att försöka förmå JäMy att ändå behandla vår ansökan, av kontakter med våra revisorer och med täta möten i styrelsen för att se vilken väg vi kunde ta framåt.

JäMy behandlade inte vår ansökan, deras beslut om att vi inte får några medel för 2021 ligger fast. Efter samtal med revisorerna och inom styrelsen beslutade vi att inte kalla till extra årsmöte utan låta planen med ett årsmöte i början av maj vara oförändrad. Vi har gjort en reviderad och slimmad budget för detta år, vilken kommer att behandlas vid årsmötet. Vi har i styrelsen beslutat avstå från våra årsarvoden. Firman vi anlitar för vår ekonomihantering har tillfälligt gått ner i pris. Vi har diskuterat möjligheten att avstå från att ha kontorsrum men landat i att inte säga upp vårt rum nu, vi behöver någonstans att förvara material och profilprodukter samt någonstans att ha vårt arkiv.

Vi kommer kunna genomföra digitala medlemsträffar under året tack vara ett generöst bidrag från DHRs Bidragsstiftelse, tack! Vi har ytterligare några ansökningar om medel inskickade till olika stiftelser och fonder och vi har en projektansökan hos Jämställdhetsmyndigheten. Vi är lättade över att kunna konstatera att vi kommer kunna ta oss igenom 2021 om än med begränsad verksamhet och sedan förutsätter vi att vi åter beviljas verksamhetsbidrag för 2022.


På gång – Medlemsträff 25 april kl 16.00 – 17.00
Tankar och erfarenheter under en pandemi

Medlemsträffen kommer handla om tankar och erfarenheter under en pandemi. Det kan tyckas som om ämnet är uttjatat men vi tror att många fortfarande har behov av att berätta om sina upplevelser och dela de erfarenheterna med andra i liknande situationer samt att vi även bör fundera över vad erfarenheterna av en pandemi kan föra med sig i samhället i framtiden.

 

Som inledare medverkar fyra kvinnor för att berätta om sina erfarenheter, som en inspiration för vårt samtal tillsammans. Vi ser fram emot att få lyssna till Johanna Andersson, Linda Eriksson, Ann Jönsson och Jessica Smaaland.
Träffen är digital, den teckenspråkstolkas och skrivtolkas.
Anmälan till
info@kvinnor-funktionshinder.se senast fredagen den 23 april.

 


På gång - Årsmöte söndagen den 9 maj kl 10.30 – 12.30
Kallelse till digitalt årsmöte söndagen den 9 maj kl 10.30 – 12.30 har gått ut.
Årsmötet kommer genomföras via mötesplattformen Zoom och det kommer vara skriv- och teckenspråkstolkat. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till de som anmält sig. Anmälan görs till
info@kvinnor-funktionshinder.se senast söndagen den 2 maj.

Årsmöteshandlingarna kommer sändas ut längre fram, senast tre veckor före årsmötet. Medlemsavgiften för 2021 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.


Ny podcast: Fokus Parasport
Denna vårvinter har en ny podcast sett dagens ljus. Det är Parasport Sverige som står bakom podden med namnet Fokus Parasport. Första säsongen har fokus på att leva som kvinna med funktionsnedsättning och FQ är med som samarbetspartner vilket vi är väldigt glada och stolta över.
– I vår iver att slå sönder glastaken för kvinnor glömmer vi ofta att det finns en stor grupp kvinnor som både är rejält underskattad och ofta förbisedd – vi kvinnor med funktionsnedsättning. Tänk på ditt liv, ditt livspussel. Jobb, familj, barn, trasslande skrivare och kalaspaket som ska köpas men lägg till att färdtjänsten strular och att den gigantiska snöhögen är uppskottad på handikapparkeringen och att ditt lokala gym saknar hiss. Det här är en grupp med en unik livskunskap, hur man tvingar sig fram i ett samhälle som inte alltid är byggt för dig. Antingen så blir man urstark – eller så går man under, säger Hanna Isaksson, initiativtagare till podden tillika programledare.

I sju avsnitt möter Hanna Isaksson sju kvinnor och samtalar ur olika aspekter kring att vara kvinna med funktionsnedsättning. Vilka kroppar får lov att prestera och synas. Vad händer, eller snarare inte händer, när kvinnor ses som könlösa. Vikten av förebilder, skolidrottens roll och om att hämta kraft ur sin ”svaghet”. Och kan man bara uppnå jämställdhet om en först har erövrat en traditionell könsroll?


Avsnitten publicerades under januari, februari och mars och nu ligger hela säsongen med sju avsnitt på Parasports webbplats. Podden finns som ljudfil, som text och på teckenspråk, du hittar ljudfilerna på Acast och textade respektive teckenspråkstolkade versioner på Youtube.

Avsnitt 1 Att vara kvinna eller bli sedd som kvinna? Det är frågan.
”I det allra första avsnittet möter vi Maria Johansson ordförande i FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Vi pratar om könlöshet, funktionsnedsättning och om vägen till jämställdhet alltid går via traditionella könsroller?”


Avsnitt 2 Beroende i vardagen skapar utsatthet
”I vårt andra avsnitt möter vi Denise som startade metoo-uppropet #slutvillkorat. Vi pratar om hur beroendet i vardagen leder till både osynlighet och utsatthet både i relationer och i idrottsvärlden.”


Avsnitt 3 Att skapa kraft utifrån funktionsnedsättning
”I vårt tredje avsnitt möter vi Sara Riggare som har skapat ordet Spetspatient. Hur kan vi skapa kraft utifrån funktionsnedsättningar, hur påverkar träning oss och vad har mountainbikes med det hela att göra?”


Avsnitt 4 Du gör på ditt lilla vis
”Vi pratar skolidrottens roll för ett aktivt liv tillsammans med Elisabet Apelmo, universitetslektor vid Malmö Universitet och konstnär. Ett avsnitt om kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Vi gör också en bakåtvolt och tittar på frågan utifrån lärarnas perspektiv.”

Avsnitt 5 Kollektiva föreställningar om idrott, genus och duglighet
”Vem får lova att prestera ”riktig” idrott? Tillsammans med Kim Wickman, lektor på Umeå Universitet, utmanar vi våra föreställningar kring idrott. Vi pratar om att göra anspråk på normen och att få idrottsprestationer att värderas utifrån just prestation och inte person.”

Avsnitt 6 Psykologisk flexibilitet
”Jill Taube kallar sig för folkhälsopsykiatriker och vi pratar om hur fysisk aktivitet hänger ihop med psykisk hälsa. Hur skaffar man sig goda vanor i vardagen och hur behåller man goda vanor när vardagen plötsligt ser annorlunda ut? Och hur ska man undvika en stillasittande vardag om man sitter i rullstol?”

Avsnitt 7 Herr-, dam- och handikapptoalett
”Vi avslutar första säsongen med att prata med Åsa Llinaers Norlin, ordförande för Parasport Sverige. Under säsongen har vi sökt svar på frågan om hur det står till med hälsan för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Två saker som dykt upp i alla samtal är vikten av fysisk aktivitet och förebilder. I det sista avsnittet riktar vi mikrofonen mot oss själva. Hur duktiga är vi egentligen på att attrahera kvinnor? Och vad har det med toalettindelning att göra?”

Hänt sedan sist - medlemsträffar i januari

Flickaplattformen
Vår första medlemsträff för året gästades av Sara Sjölander från Flickaplattformen som gav en engagerande föreläsning där vi både fick lära oss en hel del nytt och kände igen oss från vårt eget arbete för att fler röster ska få höras och fler perspektiv tas i beaktande.

FQ är en av Flickaplattformens medlemsorganisationer och vi kunde konstatera att vi har mycket gemensamt i synen på att arbeta intersektionellt och vikten av att inte bidra till att ställa diskrimineringsgrunder emot varandra.

Isabel Ekman från FQs styrelse är vår kontaktperson i samarbetet med Flickaplattformen.

Följ gärna Flickaplattformen på Facebook och besök webbsidan för att bland annat ta del av deras två färska rapporter, om Psykisk ohälsa respektive Heder: https://flickaplattformen.se/kunskap_inspiration...Forskning om möjlighet till relationer och familjeliv, när i behov av stöd
I slutet av januari samlades ett 15-tal medlemmar en söndagseftermiddag för att lyssna till Christine Bylund som berättade om sin forskning. Forskning där hon undersöker möjligheterna till relationer och familjeliv för den som är i behov av stöd och serviceinsatser av välfärdsstaten och hur det förändrats över tid i Sverige.

Vid den efterföljande frågestunden och samtalet var vi många som var djupt berörda av Christines föreläsning och som kände igen oss i det Christines informanter berättat, liksom i de slutsatser hon som forskare dragit.

Traumat av att inte bli trodd, inte bara av de handläggare som har ens livsmöjligheter i sin hand utan också av samhället i övrigt. När människor som aldrig behövt vända ut och in på sig för att kunna leva inte tror det kan vara sant att det ser ut så som det gör när man berättar.

Många bekräftade också bilden av att som barn, knuten till barnhabilitering, få stöd och uppmuntran och att allt är lösningsfokuserat. När man sedan, peppad med självförtroende och tankar om att göra karriär och bilda familj tar kontakt med vuxenhabiliteringen, möter man en helt annan värld, helt andra och betydligt lägre förväntningar.

 

Från FQ vill vi tacka Christine Bylund för detta viktiga du synliggör i din forskning samt tipsa om hennes krönikor på Feministiskt Perspektiv.Hänt sedan sist - Forum Jämställdhet

I början av februari genomfördes den stora årliga jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet, detta år så klart helt digitalt.

FQ närvarade både som deltagare och medverkande. Vi var flera från styrelsen som besökte konferensen och vi hade denna gång dessutom möjlighet att bjuda med flera av våra medlemmar vilket kändes väldigt bra och var uppskattat. På FQ-bloggen finns flera inlägg att läsa från dagarna. Nedan korta utdrag ur dessa texter.

Lika mycket som kvinnoperspektivet behövs i alla sammanhang, så behövs funktionalitetsperspektivet

”Ska jag skratta eller gråta? För visst är det både komiskt och tragiskt att jag tvingades be min man om hjälp, för att kunna delta på Sveriges största jämställdhetskonferens som gick av stapeln i veckan.” / Anna Bergholtz

 

Några intryck från Forum Jämställdhet

”Ytterligare ett avsnitt som jag blev berörd av var: "Gömd och glömd" Tvångsäktenskap bland personer med funktionshinder. Föreläste gjorde Annah Hasselgren. Det finns en tro att "man blir normal och botad " när man blir bortgift och har intellektuell funktionsnedsättning. Beroende av anhöriga och utan till exempel LSS eller andra insatser. Och heder är överordnat äktenskapet. Här behövs information om rättigheter och att man vågar ta dialogen. Tips om lättläst: Rättigheter av Marret Ghadimi.” / Inger Blom


Mycket att välja mellan på Forum Jämställdhet

”Det sista seminariet jag lyssnade på var ”Kvinnorna som klev uti kylan”. Det var ett samtal mellan Mona Sahlin, Ebba Lindsö, Anna Kinberg Batra och Ann-Marie Begler. Alla hade de sparkats från eller frivilligt lämnat toppositioner. De samtalade om hur de hade upplevt detta. De talade också om hur de har blivit bemötta som kvinnor i maktpositioner. Alla hade de upplevt att massmedia ofta beskrivit deras kläder, deras leenden och att de ibland ansetts för okvinnliga, för hårda, för mjuka med mera. Och alla hade fått frågor som de aldrig hört har ställts till män till exempel om hur de hinner med barnen.” / Lena Haglöf

Agenda 2030 och Jämställdhetsintegrering på agendan
Jag syssnade (tittade på teckenspråkstolkarna) till Grundkurs i jämställdhetsintegrering utifrån Agenda 2030. Egentligen ville jag välja ”Leder bättre hälsa och jämställdhet till fredliga samhällen?” En av tolkarna upptäckte att detta var på engelska och sa sig inte kunna ta det uppdraget att tolka till svenskt teckenspråk. En fråga om tillgänglighet som är viktig att uppmärksamma.

Grundkursen i jämställdhetsintegrering utifrån agenda 2030 visade på hur jämställdhet går som en röd tråd genom samtliga områden. Och tre frågor man behöver svara på för att uppnå målen. Vad ska uppnås? Varför? Hur?” / Isabel Ekman


Dessutom medverkade FQs ordförande Maria Johansson vid två programpunkter:


Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning
Tillgång till god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med funktionsnedsättning.
Till exempel vet vi inte hur flickor och pojkar med funktionsnedsättning mår och lyckas i skolan. Varför ser det ut så?
Hur kan organisationer fylla sina kunskapsluckor?

Medverkade gjorde Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet och moderator var Maria Johansson, FQ.

Myndighetsservice som främjar ekonomisk jämställdhet
På vilket sätt kan myndigheter genom sin service göra det lättare för människor att göra jämställda val? Vilken roll kan nudging och algoritmer spela? Och hur fördelas myndigheters insatser och åtgärder mellan olika grupper av kvinnor och män? Kommissionen för jämställda livsinkomster tar fram förslag som långsiktigt ökar den ekonomiska jämställdheten och hjälper Sverige att leva upp till mål 10 om ökad jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser. På Forum Jämställdhet presenterar kommissionen sin första delrapport.

Medverkade gjorde Jennie K Larsson
, Utredningssekreterare, Kommissionen för jämställda livsinkomster och Maria Johansson, FQ. Moderator var Johanna Palmström, frilansjournalist.


Hänt sedan sist - #lönheladagen och 16:12-rörelsen

Kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:12, varje dag.
Kvinnor har i genomsnitt 9,9 % lägre lön än män, vilket omsatt i tid innebär att kvinnor jobbar gratis efter 16:12. Detta märks i plånboken livet ut. Året är 2021 och mäns genomsnittliga livsinkomst är fortfarande mer än 3 miljoner högre än kvinnors.

Vi ger inte upp kampen om att kvinnor ska få betalt fram till 17:00. Inom #lönheladagen21 och tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och stor mängd organisationer drev vi kampanj inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Vi var också med som en av undertecknarna av en debattartikel i Aftonbladet: Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnorLägg till FQs logga på din profilbild på Facebook

Du som finns på Facebook kan lägga till FQs logga på din profilbild. Klicka på kamerasymbolen ringen runt din profilbild, välj Uppdatera profilbild. I nästa steg väljer du Lägg till motiv. I sökfältet under ”Välj ett motiv” skriver du in FQ så kommer alternativet vår logga och magnoliakvistarna som är vår symbol att dyka upp. Avslutningsvis väljer du om du vill ställa in en tidsgräns för när motivet ska tas bort automatiskt från din profilbild, eller ej.Medlemsavgift 2021
I dagarna har det gått ut en påminnelse om att betala medlemsavgift för 2021.

Vi vill tacka till alla som förnyat sitt medlemskap – det är grundläggande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, vara trovärdiga företrädare och också för att kvalificera oss för stöd. Varmt tack till alla som redan betalat för detta år!

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange avsändare och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar när avsändaren själv inte fyllt i detta.Vi önskar er alla en fin vår och en skön fortsättning på påskhelgen!


Varma hälsningar

FQs styrelse genom
Maria Johansson
ordförande

Uppdaterat 2021-04-08
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum