Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
8 mars 2021
Vad betyder Internationella kvinnodagen för dig?
Så här svarar några av oss i FQs styrelse:
Viviann Emanuelsson
- Känner mig rätt dyster när det gäller jämställdheten. Vi har en egen myndighet, en jämställdhetsminister, kvinnoorganisationer som i särskild skrivelse tar upp brister i jämställdheten här i Sverige, men var finns egentligen kampen och glöden hos allmänheten. Finns inga ministrar i dag som kallar sig feminister, metoo-rörelsen blir ifrågasatt och rätten att identifiera sig som kvinna är fortfarande ifrågasatt. Hörde på morgonekot i morse den 8 mars att allt färre kvinnor får/tar plats i ledande församlingar. Hög tid att att ta ton igen!
Anki Hörnlund
- Den 8 mars tänker jag främst på de utsatta kvinnorna som lever med våldsutövande män. Corona-pandemin med isolering och ensamhet bidrar till våld i nära relationer. Sverige måste ta sitt ansvar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Maria Johansson
- För att vi ska nå jämställdhet måste vi också jobba för jämlikhet och mot diskriminering. Kvinnokampen behöver vara bred, den måste synliggöra och arbeta för rätten att vara kvinna som alla andra, men på ditt sätt. Dessa två uppgifter - jämställdhet och jämlikhet - och kampen mot funkofobi, rasism, homofobi, åldersdiskriminering den måste vi ta varje dag, året om.
Wenche Willumsen
- Den 8 mars, internationella kvinnodagen, är en dag för att fira kvinnors kraft och glädjas över den utveckling som skett för ett mer jämställt samhälle. Men samtidigt också en stark signal för att påminna oss om att kampen för jämställdhet långt ifrån är vunnen! Kvinnokampen fortsätter oförtrutet! Vi är många! Vi är hälften!
Isabel Ekman
- Under internationella kvinnodagen uppmärksammar vi kvinnan. Jag tänker på hur kvinnan blivit betraktad som mindre vetande och vilket mod som krävdes för kampen för kvinnlig rösträtt. Hur något så självklart som att man har rätt till sin egen kropp behövde synliggöras med #metoo. Hur det idag fortfarande är orättvisa samhällsstrukturer som kvinnan måste dras med varje dag. Kampen måste fortsätta. När kvinnor går tillsammans och stöttar varandra. Vilken kraft!
Birgitta Andersson
- Mina tankar den 8 mars kretsar kring frågan varför engagemanget varje år endast återfinns bland feminister i kvinnorörelsen. Möjligen annorlunda i år som är ett jubileumsår. Varför är partiordförandena och de mest framstående journalisterna i princip knäpptysta den dagen? Varför saknas lojalitet och solidaritet i kvinnokampen?
Syntolkning:
Ett bildkollage med sex fotografier av kvinnorna ovan.
Uppdaterat 2021-03-22
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum