Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
31 augusti 2020
Medlemsbrev 31 augusti

Medlemsbrev

 

Hej kära FQ-medlemmar,

Hoppas att sommaren varit bra, om än på många sätt annorlunda med restriktioner och karantän som följd av den rådande pandemin.

 

Hösten 2020

Nu är en ny säsong i startgroparna och vi planerar för en digital FQ-höst när verksamheten drar igång igen efter sommaruppehållet. Vi ersätter tidigare planerade fysiska träffar på olika platser i landet med digitala, kortare och tätare sammankomster. Vi kommer använda oss av Zoom, liksom vi gjorde vid årsmötet i juni och som vi under våren och sommaren gjort när styrelsen sammanträtt. Träffarna kommer vara max en timme långa och vi kommer ha teckenspråkstolk och skrivtolk.
Hör av dig om vi på ytterligare sätt kan förbättra tillgängligheten och användbarheten för att du ska kunna delta!

 

Tema Corona/Covid 13 september kl 15.00-16.00

Vår först träff äger rum om två veckor, söndagen den 13 september kl 15.00-16.00, med tema Corona/Covid.

Anmäl dig till info@kvinnor-funktionshinder.se så kommer mer information och länk när det närmar sig.

Har du idéer om innehåll och medverkande framöver under hösten?
Hör gärna av dig! 

 

Årsmöte 2020

I juni genomförde vi det sedan tidigare uppskjutna årsmötet. Det blev två intensiva och trevliga timmar tillsammans. Det blev inga förändringar i styrelsens sammansättning. När det gäller valberedningen avtackade vi Maria Mattson och Jessica Smaaland valdes till ny sammankallande efter Rahel. Årsmötesprotokollet är justerat och kommer inom kort att finnas på vår webbplats.


Vi har flyttat

Sedan sist har vi också flyttat vårt kontorsrum från SRF och Enskede till ett kontorshotell i Farsta. Vi vill tacka SRF för allt stöd under åren som gått! Vi kommer framöver få möjlighet att sammanträda på DHRs förbundskansli, vilket vi är mycket tacksamma för.

 

Rundabordssamtal om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Maria Johansson medverkade i juni vid ett digitalt rundabordssamtal, som jämställdhetsminister Åsa Lindhagen bjudit in till, med fokus på mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Närvarande var representanter från funktionshinderrörelsen samt från några kvinnojourer.

Varje organisation hade fått fyra minuter på sig för att presentera sig och sina tankegångar. Maria lyfte, då det var FQs tur, behovet av att ha två spår när det gäller våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Vi behöver prata om och sprida den kunskap som finns om att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts på samma sätt och för samma saker som kvinnor utan funktionsnedsättning, att kvinnor med funktionsnedsättning dessutom riskerar att utsättas kopplat till beroendesituationer och till funktionsnedsättningen i sig. Den insikten måste finnas inom hela kedjan av socialtjänst, sjukvård, polis och rättsväsende. 

 

Sveriges rapportering till CEDAW-kommittén
FQ deltar i arbetet med den svenska skuggrapporten till FNs kommitté som bevakar efterlevnaden av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Det är Sveriges Kvinnolobby som sammankallar CEDAW-nätverket som tillsammans skriver skuggrapporten för Sveriges återkommande rapporteringar. Det har precis blivit klart att hela arbetet blir försenat på grund av Corona och att FN i Genève skjutit fram det förhör som skulle ha hållits med svenska regeringen i oktober. 

 

Tipsa om medlemskap

Tipsa gärna vänner och bekanta du tycker borde vara med i FQ om att teckna medlemskap. Har du frågor om din egen inbetalning,

vill stämma av vilka kontaktuppgifter vi har till dig eller undrar över något annat som rör medlemskapet – maila till medlem@kvinnor-funktionshinder.se 

 

FQ-bloggen i Coronatiden

Hur är livet i Coronatiden för kvinnor med funktionsnedsättning?
Det finns nu ytterligare tre texter på FQ-bloggen på detta tema:

Mycket kan sägas om krisen som pågår, av Anna Quarnström
Om att se för att höra, av Anne Sjökvist
Den digitala gästfriheten förmerar fysiska förhållanden, av Maria Chöler

Vill du skriva ned och dela med dig av dina tankar och reflektioner kring det som sker just nu och hur det påverkar ditt liv?

Texterna läggs ut på vår webbplats och på vår Facebook-sida med hashtag #FQCorona.

Vill du också dela med dig av dina tankar och ditt liv i den speciella tid vi just nu lever i? Det kan exempelvis handla om hur Corona påverkar din vardag? Vad du har förändrat? Hur du samlar mod? Hur du umgås med andra? Vad du längtar efter? Vad du drömmer om för framtiden? Hur/om du tror samhället kommer påverkas i ett längre perspektiv?

Eller om något helt annat.

Skicka din text och ett foto till maria@kvinnor-funktionshinder.se

 

 

Ta hand om dig, tvätta händerna, håll ut och håll avstånd.
Vi önskar dig en fin höst!

 

Varma hälsningar

FQs styrelse genom

Maria Johansson, ordförande

Uppdaterat 2020-09-02
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum