Hem
Kalender 2021
FQ-bloggen
Årsmöten
Nyheter
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Om oss
Bli medlem
Projekt
Profilprodukter
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
24 maj 2020
Medlemsbrev inkl kallelse 2 digitalt årsmöte

Medlemsbrev inklusive kallelse 2 och handlingar inför digitalt årsmöte söndagen den 14 juni


Bifogat med detta medlemsbrev, som kommer i slutet av maj när Sverige är som vackrast, finns handlingar inför årsmötet vi kommer att genomföra digitalt söndagen den 14 juni.

Du som medlem påminns härmed om FQs digitala årsmöte söndagen den 14 juni kl 10.00 – 12.00.
Kom ihåg att du måste anmäla dig om du önskar delta!


Handlingar bifogas
Bifogat i detta utskick finner du årsmöteshandingarna.

OBS! När det gäller förslagen till budget och verksamhetsplan för 2020 har vi i de sedan tidigare av styrelsen fastlagda förslagen gjort en notering om att alla fysiska aktiviteter under våren och sommaren ställts in och att vi i dagsläget inte kan veta om, när eller hur aktiviteter kan komma att genomföras under hösten.

Instruktioner för årsmötets genomförande
Noggranna instruktioner och anvisningar om hur årsmötet kommer gå till, hur man loggar in, begär ordet med mera kommer senast en vecka före
årsmötet skickas ut till de medlemmar som anmält sin närvaro.

 

Tillgänglighet vid det digitala årsmötet
Årsmötet kommer teckenspråkstolkas och skrivtolkas, vi kommer ta fram en guide för hur den plattform vi kommer använda, antagligen Zoom, används med skärmläsare. Har du annat behov av tillgänglighet ber vi dig berätta om det när du anmäler dig.


Anmälan till årsmötet
Anmäl dig till
info@kvinnor-funktionshinder.se, gärna senast 31 maj.
Varmt välkommen!

Prova på möte den 10 juni kl 18.00

För att tillsammans få tillfälle att testa hur det fungerar att genomföra ett digitalt lite större möte kommer vi bjuda in de som anmäler sig till årsmötet till ett prova på möte på onsdag kväll samma vecka som årsmötet, notera den 10 juni kl 18.00.

Röstning via fullmakt
Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Blankett för fullmakt bifogas. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen, se instruktion på blanketten.


Hög tid att betala medlemsavgiften om du inte redan gjort det

Som enskild medlem i FQ är årsavgiften 100 kr. För att ha rösträtt vid årsmötet behöver du ha betalat för i år. Nytt från förra året är den stadgeändring som innebär att medlemskapet avslutas för den som inte betalat sin medlemsavgift vid halvårsskiftet juni/juli. Separat påminnelse till de som inte betalat ännu för 2020 har gått ut. För att ha rösträtt vid årsmötet ska ditt medlemskap vara förnyat detta år.

OBS! När du gör din inbetalning måste du skriva vem den är från, ditt namn och din mailadress, samt att det gäller medlemskap 2020. Om du inte själv fyller i avsändare finns ingen möjlighet för oss att veta eller ta reda på vem pengarna kommer från.

Har du frågor om inbetalning, vill stämma av vilka kontaktuppgifter vi har till dig eller undrar över något annat som rör medlemskapet – maila till medlem@kvinnor-funktionshinder.seSkriv om livet i Coronatiden!

Hur är livet i Coronatiden för kvinnor med funktionsnedsättning? Vill du skriva ned och dela med dig av dina tankar och reflektioner kring det som sker just nu och hur det påverkar ditt liv?


Vi har i dagsläget publicerat fem Coronarelaterade texter på FQ-bloggen.
Texterna läggs ut på vår webbplats och på vår Facebook-sida med hashtag #FQCorona.

Vill du också dela med dig av dina tankar och ditt liv i den speciella tid vi just nu lever i? Det kan exempelvis handla om hur Corona påverkar din vardag? Vad du har förändrat? Hur du samlar mod? Hur du umgås med andra? Vad du längtar efter? Vad du drömmer om för framtiden? Hur/om du tror samhället kommer påverkas i ett längre perspektiv?

Eller om något helt annat.
Skicka din text och ett foto till maria@kvinnor-funktionshinder.se


Med detta utskick bifogar vi en fil med de bloggtexter som publicerades på FQ-bloggen under 2019.

 

Hösten

Vi hoppas under hösten kunna genomföra medlemsaktiviteter på några platser runt om i landet. Men med anledning av att allt fortfarande är osäkert kring restriktioner och resande så avvaktar vi med den planeringen. Tills vidare får vi hålla kontakt och arbeta på andra sätt.

 


Ta hand om dig, tvätta händerna, håll avstånd och njut av våren!
Och, kom ihåg att anmäla dig till årsmötet.

Varma hälsningar


FQs styrelse genom

Maria Johansson, ordförande

 

Hör gärna av dig med frågor, idéer och tankar.
Alla kontaktuppgifter finns på webbplatsen.
Följ gärna FQ på Facebook och Twitter.

Uppdaterat 2020-05-24
Utskriftsvänlig sida
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Munkforsplan 33, 123 47 FARSTA • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum