Hem
Almedalsveckan 2015
Tryckt / Utgivet
Kontakta oss
Förtroendevalda
Teckenspråk
Nyheter
Medlemsinfo
Kalender
Projekt
Genomförda aktiviteter
Länksamling
Sök
Logga in
Hjärtligt välkommen till Forum - Kvinnor och Funktionshinders webbsidaFQ arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. FQ ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer verka för kvinnor med funktionsnedsättning, deras rätt till makten över sina egna liv och inflytande i samhället. Föreningen bedriver också egna projekt inom prioriterade temaområden.

FQ är en kvinnoorganisation, en ideell förening vars medlemmar är enskilda kvinnor med funktionsnedsättning, grupper/organisationer/kommitteer bildade av kvinnor med funktionsnedsättning och handikapporganisationer. FQ har även stödmedlemmar som inte har rösträtt på årsmöten, såväl enskilda stödmedlemmar som organisationer.

FQ bildades vid möte i Stockholm den 13 september 1997. Föreningen är en fortsättning och vidareutveckling av Projektet Kvinnor och Handikapp, som var verksamt 1989-1997.

Ändamålsparagrafen i FQs stadgar lyder såhär:
 
 

Föreningen är en demokratisk och feministisk kvinnoorganisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är:

att aktivt stärka den inneboende kraften hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

att arbeta för ökat inflytande för flickor och kvinnor med funktions­nedsättning inom sina egna organisationer.


För uppgift om hur man kan bli medlem se under rubriken MEDLEMSINFO. Och här kan Du ladda ner FQs programförklaring programförklaring 20080209 med konsekvensändringarna.doc (47 kB)


Sponsring
Är Du eller Din organisation intresserad av att stödja vår verksamhet? Välkommen att ta kontakt med oss om Du vill diskutera en annons eller länk på denna webbsida. Bidrag tas tacksamt emot till vårt plusgirokonto 83855-7. Tack på förhand!


 
Uppdaterat av Ingela Larsson, 2016-02-21
Utskriftsvänlig sida
Forum – Kvinnor och Funktionshinder • Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede • Tel 076 - 098 58 84 • E-post: info@kvinnor-funktionshinder.se
Provided by Webforum